Hulpverlening bij evenementen

De evenementenhulpverlening is een bekende en zichtbare activiteit van het Rode Kruis. Het taakveld Noodhulp Nationaal binnen het Rode Kruis verzorgt de evenementenhulpverlening en is gespecialiseerd in het verlenen van Eerste Hulp (ehbo) bij publieksevenementen. Het Eerste Hulpteam bestaat uit goed opgeleide vrijwilligers die ervaring hebben bij het verlenen van Eerste Hulp bij verschillende soorten evenementen.

Bij overzichtelijke en kleine evenementen wordt de hulp doorgaans verleend door enkele vrijwilligers Eerste Hulp. Bij grote evenementen (bijvoorbeeld de Wandelvierdaagse) vindt er een gecombineerd optreden plaats van vrijwilligers Eerste Hulp, arts, verpleegkundigen, vervoer, verbindingen en de logistieke ondersteuning. Vaak wordt dan samengewerkt met andere regionale teams.

De coördinatoren evenementenhulpverlening spelen een belangrijke rol. Bij hen komen de aanvragen voor de ondersteuning binnen, zij onderhouden het contact met de aanvragers en zorgen uiteindelijk voor een doeltreffende bezetting van de Eerste Hulp bij de evenementen.

Voor het optimaal laten verlopen van een inzet zullen afspraken met elkaar gemaakt moeten worden. Het Rode Kruis Wijchen hanteert daarbij de ‘Algemene voorwaarden Eerste Hulp bij evenementen’. Het streven is om in goed overleg met elkaar tot overstemming te komen.

Het Rode Kruis beschikt over aangepast vervoer, tenten voor een eerste medische opvang, AED’s, brancards, apparatuur voor telecommunicatie, etc. De vrijwilligers van het Rode Kruis worden niet betaald voor hun inzet. Maar het Rode Kruis vraagt wel een vergoeding voor de kosten van de inzet van de vrijwilligers en het materieel. Voor de vergoeding hanteert het Nederlandse Rode Kruis standaardtarieven.

Heeft u vragen of wilt u een aanvraag voor hulpverlening indienen, neem dan contact met ons op: ln.si1600458352urked1600458352or@ne1600458352hcjiw1600458352.pluh1600458352netne1600458352menev1600458352e1600458352.