Cursus EHBO

Het Rode Kruis afdeling Wijchen biedt cursussen en de jaarlijkse bijscholling Eerste Hulp bij Ongevallen aan:

Cursus EHBO

Binnen de afdeling Wijchen (Rode Kruis) is het mogelijk om een Eerste Hulp (EHBO) cursus volgens de Rode Kruissystematiek te volgen. Tijdens de cursus komen de levensreddende handelingen aan bod en hoe een slachtoffer in veiligheid gebracht kan worden. Verder wordt er geleerd de toestand van het slachtoffer beoordelen en eerstehulpverlenen bij: huidwond, bloeding, brandwonden, bewusteloosheid, letsel aan botten, spieren en gewrichten en vergiftigingen en verslikkingen. De cursus leiden op tot een officiele en Europees erkende diploma, inclusief reanimatie en AED-bediening.

De eerst hulpcursus wordt op 8 donderdagavonden van 19.30 tot 22.00 gegeven in wijkcentrum ‘t Achterom te Wijchen.

Agenda

Bijscholingscursus EHBO

Om het EHBO-diploma geldig te houden dient men de competenties zoals bijvoorbeeld reanimatie jaarlijks en andere competenties zoals koude letsels bijvoorbeeld 2-jaarlijks te herhalen. Belangrijk is dat je zoveel mogelijk de herhalingslessen volgt en meedoet met de hulpverlening bij evenementen om competent te blijven. De EH-instructeur bepaalt tijdens de lessen of iemand nog competent is en zal daarvoor de verlengingslijsten tekenen als dat akkoord is. Dat betekent dus dat het EH(BO)-diploma zal vervallen als iemand niet competent wordt geacht af niet kan worden beoordeeld vanwege meerdere malen afwezigheid! Competentiebehoud is ook de reden dat jullie door het ondertekenen van de cursusovereenkomst o.a. akkoord zijn gegaan met het feit dat de herhalingslessen moeten worden gevolgd.

De herhalingslessen wordt op 5 donderdagavonden 20.00 tot 22.00 gegeven in wijkcentrum ‘t Achterom te Wijchen..

Agenda