Nieuwe website

De website van het Rode Kruis afdeling Wijchen is geheel vernieuwd. De inhoud van de website is sterk versoberd en beperkt zich tot informatie met betrekking tot contactgegevens, organisatie en activiteiten. De nieuwe website kent geen mogelijkheid meer tot inloggen. De nieuws posts zullen voortaan alleen betrekking hebben op activiteiten van de afdeling zelf.

Voor meer informatie m.b.t. het Rode Kruis Nederland verwijzen wij naar de landelijke website.